preskoči na sadržaj

Ugostiteljska škola Opatija

Pravilnik o nastavku obrazovanja

U PRILOŽENIM  DOKUMENTIMA PRATITE NOVOSTI VEZANE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99
Tel/fax: 051/718-520; 711-154
e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
OIB: 82328508097
Opatija, 22. kolovoza 2018. godine    


OBAVIJEST UČENICIMA
UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

Obavještavaju se učenici upisani u nastavak obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. i 2018./2019. da kreću s redovitom nastavom u redovitom razrednom odjelu 3. rujna 2018. godine te se na taj datum pozivaju u 10,00 sati u učionice broj 13 i 14.
Učenici upisani u nastavak obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. dužni su osobno preuzeti rješenja o nastavku obrazovanja u tajništvu škole.

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2018./2019.

 

MJESEC

DATUM PRIJAVE

TERMINI POLAGANJA

RUJAN

do 7.9.2018.

10. – 14.9.2018.

do 21.9.2018.

24. – 28.9.2018.

LISTOPAD

do 5.10.2018.

9. – 12.10.2018.

do 19.10.2018.

22. – 26.10.2018.

STUDENI

do 9.11.2018.

12. - 16.11.2018.

do 23.11.2018.

26. – 30.11.2018.

PROSINAC

do 7.12.2018.

10. – 14.12.2018.

SIJEČANJ

do 18.1.2019.

21. – 25.1.2019.

VELJAČA

do 1.2.2019.

4. – 8.2.2019.

do 15.2.2019.

18. – 22.2.2019.

OŽUJAK

do 1.3.2019.

4. – 8.3.2019.

do 15.3.2019.

18. – 29.3.2019.

 

 

Napomena:               

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja.

Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

U vrijeme konzultacija, učenici kontaktiraju nastavnike radi dogovora o polaganju ispita.

Prijavnice za ispite nalaze u produžetku teksta.

 

Termini konzultacija 2018./2019.

 

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Pranjić Ines

(za 4.b razred)

Hrvatski jezik

Njemački jezik (II. strani jezik)

Utorkom 3.sat,

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Mikinac Ljiljana

Kuharstvo sa slastičarstvom (teorija) samo dio slastičarstvo

Srijedom 12:00

Kabinet kuharstva 2

Miljević Aleksandra

Statistika

Gospodarsko pravo

Praktična nastava (4.a)

Ponedjeljkom 3. sat,

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Šarić Ivana

Praktična nastava (4.b)

Knjigovodstvo

Četvrtkom 9,30

Ured voditelja praktične nastave

Ljubičić Dajana

Poslovno dopisivanje

Petkom 4.sat

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Pađen Marko

Kuharstvo sa slastičarstvom  - vježbe

Četvrtkom u 13:15

Kabinet kuharstva 2

Lozančić Mario

(za 4.b razred)

Engleski jezik (I. strani jezik)

Petkom 3. Sat

A smjena

Učionica 1, Gorovo

Valenta Danijela

(za 4.b razred)

Francuski jezik (II. strani jezik)

Utorkom 4.sat

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Lazić Ivona

(za 4.b razred)

Ugostiteljsko posluživanje - vježbe

Petkom u 13:00 sati

Kabinet posluživanja

Ribarić Jelena

Turistički zemljopis

Ponedjeljkom 4. sat

A smjena

Zbornica Kumičićeva

Vucelić Andrea

Poslovna psihologija s komunikacijom

Utorkom u 9,40 kada je B smjena ujutro

Zbornica Kumičićeva

Mešter Jasminka

(za 4.a razred)

Engleski jezik (I. strani jezik)

Srijeda 6.sat

A smjena

Zbornica Kumičićeva

Hranuelli Jezidžić Suzana

(za 4.a razred)

Talijanski jezik (II. strani jezik)

Srijedom u 9,30 sati

Kada je A smjena ujutro

Zbornica Kumičićeva

Krešimir Brnin

(za 4.a razred)

Ugostiteljsko posluživanje - vježbe

Ponedjeljkom u 19:00

Kabinet posluživanja

Grandić Ivana

(za 4.a razred)

Hrvatski jezik

Utorkom 2. Sat

B smjena

Zbornica Gorovo ili uč. 3

 

 

 

 

 

RAZLIKOVNI ISPITI

U privitku se nalazi popis razlikovnih ispita, literatura, vrijeme konzultacija i ispita koji se moraju položiti. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2018. Zapisnici i evidencija o polaganju razlikovnih ispita se nalaze kod pedagoga škole.

S obzirom da je nastava organizirana u dvije smjene one se izmjenjuju svaki tjedan!

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2017./2018.

 

 

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

 

   

                  RUJAN

                   DO 25.9.                 26.9. - 29.9.

LISTOPAD

DO 23.10.

26.10. - 31.10.

STUDENI

DO 21.11.

23.11. - 30.11.

PROSINAC

DO 14.12.

18 .12  -  22.12.

SIJEČANJ

DO 20.1.

23.1.  -  29.1.

VELJAČA

DO 20.2.

22.2.  -  28.2.

OŽUJAK

DO 23.3.

27.3.  -  30.3.

TRAVANJ

DO 11.4.

25.4.  -  30.4.

SVIBANJ

DO 23.5.

24.5.  -  30.5.

LIPANJ

DO 7.6.

19.6.  -  26.6.

SRPANJ

DO 29.6.

4.7.  -   10.7.

KOLOVOZ

  DO 7.7.

23.8.  -  31.8.

 

Napomena:

               

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze u produžetku teksta.

OBAVIJESTI

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2015./2016.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar -najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

opći uspjeh svakog završenog razreda srednje škole najmanje 3,5 (vrlo dobar);
opći uspjeh na obrani završnog rada najmanje 3,5 (vrlo dobar);

Molbi je potrebno priložiti preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završnom radu.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 29. rujna 2015. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, Nastavničko vijeće će utvrditi razlikovne, odnosno dopunske ispite te način i rokove njihova polaganja.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuju se rokovi u kojima učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

KLASA:         602-03/15-01/69

URBROJ:       2156-23/UG-01-15-1

Opatija,           15. rujna 2015. godine.

 

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2014/2015.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, a koji su završili trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja: konobar, kuhar, slastičar. Molbi je potrebno priložiti preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završnom radu. Molbu za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik koji je trogodišnje strukovno obrazovanje završio najranije  godinu dana prije podnošenja molbe.

Rečenu molbu (koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt) poslati do 26. rujna 2014. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, Nastavničko vijeće će utvrditi razlikovne, odnosno dopunske ispite te način i rokove njihova polaganja.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuju se rokovi u kojima učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

 

U Opatiji, 12. rujna 2014. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Prije početka obavljanja praktične nastave u objektu, dužni ste s poslodavcem potpisati UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE. Ugovor isprintan u tri primjerka, ovjerite pečatom i potpisom poslodavca i roditelja, zatim ga donesite u školu voditeljici praktične nastave kako bi ga potpisao ravnatelj.

Molimo učenike da ne započinju s obavljanjem praktične nastave bez ugovora!

Oglasna ploča
 
Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
Profesor(ica) godine

MIRA RAŠIĆ, profesor njemačkog jezika

 
Učenik(ca) godine

DORA BOLKOVAC, 3.E

 
Korisni linkovi

Učenički dom Lovran

   

Katalog knjižnice 

 

 

 
Rječnici
 
Linkovi
 
Najava

 

 

 

 

 
Ravnatelj...

                       

Projekt (U)gosti na doručku!

Ugostiteljska škola Opatija u svom je osamdeset godišnjem radu stekla poseban ugled, među stručnjacima kao vrsna stručna škola, a među učenicima kao škola u kojoj se stječe dobro obrazovanje koje omogućuje i brže zapošljavanje. O dobrim rezultatima rada u školi najbolje govore brojne nagrade, diplome, medalje...

Tako je tijekom godina pokrenuto niz zanimljivih projekata, od kojih neki traju samo jednu godinu, a neki su višegodišnji. Ovogodišnji projekt, koji bi trebao biti višegodišnji jer je - izazovan i zahtjevan - nazvali smo (U)GOSTI NA DORUČKU......

Njime želimo promovirati doručak (zajutrak) kao najvažniji dnevni obrok, koji ima isti značaj i za učenike, i za zaposlenike, ali i za goste koji određeno vrijeme svog godišnjeg odmora i oporavka borave na Opatijskoj rivijeri. Zbog sve bržeg tempa rada i užurbanog načina življenja doručak je postao ne samo zapostavljeni obrok, nego i obrok koga se najčešće preskače. Ručak se u mnogim obiteljima pretvorio u jedini topli obrok u večernjim satima, a večera je također skoro nestala. Nama je cilj doručku vratiti izgubljeni značaj. Stoga smo pokrenuli ne samo ovaj projekt, nego ćemo nastojati da se doručak vrati u ugostiteljske objekte "na velika vrata", da se pri tom obrati pozornost na zdrav način pripreme i konzumiranja doručka, da se u pripremi koriste samo zdrave i autohtone namirnice i da doručak postane BRAND OPATIJSKE RIVIJERE. Naša je zamisao bila da na tako priređenIm doručcima tijekom godine ugostimo značajna imena iz naše svakodnevnice, od političara do sportaša i kulturnih radnika. Mislimo da će se uz njihova imena najbrže pronijeti glas o zdravom jutarnjem obroku. Gost na prvom doručku bila nam je poznata modna stilistica Žuži Jelinek, na drugom ni manje ni više nego PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE prof.dr.sc Ivo Josipović, na trećem počasni konzul Republike Poljske u Hrvatskoj prof.dr.sc Amir Muzur, na četvrtom smo ugostili kraljicu karnevala i meštra Tonija, na petom ministra Željka Jovanovića i sportaše: Miloš Milošević, Samir Barač, Ivan Krapić, Snježana Pejčić, Jelena Kovačević, Alvaro Načinović, Juraj Divjakinja. Na šestom doručku gosti su bili glumci Pero Kvrgić, Lela Margitić, Vitomira Lončar, Zijad Gračić, Marko Torjanac, Voljen Grbac, Denis Brižić...., a na Dan Europe ugostili smo šefa delegacije EU u RH Paula Vandorena, Hrvoja Marušića, pomoćnika ministrice vanjskih i europskih poslova, Vidoja Vujića, obnašatelja dužnosti župana PGŽ, Ivu Dujmića, gradonačelnika Opatije, Ivana Vidakovića - direktora Microsfot Hrvatske, Edvina Jurina, direktora McCann Ericsson Hrvatska, počasne konzule Dasnke, Finske i Poljske... Osmi doručak protekao je u Mikovskom (glazbenom ozračju), a ugostili smo Andreja Bašu, Vesnu Nežić Rzužić, Šajetu, Duleta i Silvanu Jeličić, Maria Šimunovića, Ljubu Kuntarića, Danijela Načinovića, Darka Čargonju.....

I školska godina 2012./2013. započela je svojim prvim doručkom. Na početku godine ugostili smo i duhovno se obnovili uz mnogobrojne svećenike i drage prijatelje od kojih ćemo izdvojiti fra Zvjezdana Linća, vlč. Ivana Tambolaša-župnika iz Opatije, vlč Ivana Milardovića-župnika iz Jelenja, Danijela Delongu-glasnogovornika Riječke nadbiskupije, vjeroučitelje iz mnogih škola... Nastavili smo s najpoznatijim DJ-jevima s ovih naših prostora, izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Igorom Štimcem i vatrenima, ministrom turizma Veljkom Ostojićem, Tonyjem Cetinski. Na dan liječnika u RH, točnije 26.02.2013. ugostitli smo priznate liječnike izPGŽ,ali i šire na čelu s ministrom znanosti, obrazovanja i sporta doc.dr.sc. Željkom Jovanovićem. Društvo za stolom su mu pravili:prim.dr.sc. Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja RH, Siniša Varga, ravnatelj HZZO, Petar Skansi, pomoćnik ministra obrazovanja, Herman Haller, ravnatelj KBC Rijeka, Branko Šestan, ravnatelj Ortopedske bolnice Lovran i brojni drugi eminentni liječnici. A tko slijedi? Pratite nas.....

Projekt nismo samo izmislili. Prethodila su mu istraživanja kojom smo saznali da li i koliko naši učenici doručkuju, da li naši mještani koriste ovaj obrok, da li ga znamenite ličnosti preskaču ili mu posvećuju dužnu pažnju? Rezultati su poražavajući. Čak 60 posto osoba preskače doručak. I to je bio prvi siguran znak da smo na dobrom putu promovirati naš projekt, nastojati s njim upoznati ugostiteljske i hotelske djelatnike, a prvenstveno potaknuti naše učenike da ga počnu koristiti i dalje protežirati u svojim budućim radnim sredinama.

Prvi rezultati projekta su izvrsni. Svi su gosti bili oduševljeni posluženim obrokom, a učenici i nastavnici zadovoljni jer se ovi mali a zdravi obroci relativno lako i brzo pripremaju.

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
Novosti iz CARNeta
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
 
Forum
 
Preporuka naših učenika

     

 
 
Mala škola bontona

Lijepo ponašanje je jedan od osnovnih dijelova bontona. To je idealna prilika da muškarac pokaže sve lijepe manire koje posjeduje, a da žena zablista svojom elegancijom i otmjenošću. Bez obzira da li se radi o prestižnom, skupom restoranu, pizzeriji, konobi ili gradskoj kavani, plaži, domu maniri jednog gospodina i jedne dame su uvijek isti.

MOLIM, IZVOLI, HVALA OPROSTI

Kako u većini životnih situacija, tako i u restoranu, pristojno ponašanje, ljubazno ophođenje prema ljudima i nasmiješeno lice otvaraju sva vrata. 

Nepotrebno je ulaziti u preveliku priču sa konobarima, saslušajte što vam preporučuju, a ako su vam takvi detalji suvišni, onda ih prekinite ljubaznim tonom. Slobodno postavite pitanja o hrani ili piću, a konobari bi trebali biti dobro upućeni u sastojke i način pripreme.

Na kraju im zahvalite na usluzi i istaknite ako vam se neko jelo posebno svidjelo. Kažite konobaru da prenese kuharu vaše komplimente, onda će svi biti zadovoljni.

U svim prilikama u kojima se nađete, ne zaboravite na četiri čarobne riječi MOLIM, HVALA, IZVOLI i OPROSTI - to je način da lijepo zaokružite ugodan boravak u restoranu.

 
Iz knjige dojmova...

 

Ugostiteljska škola Opatija ostvarila je odlične rezultate i doprinijela razvoju ugostiteljstva i turizma. Čestitam nastavnicima i učenicima na uspjesima.

Danas sam i sam imao priliku uvjeriti se u kvalitetu rada škole. Siguran sam da će škola nastaviti s uspješnim radom.

 

prof.dr.sc. Ivo Josipović

bivši Predsjednik RH

 

Sve moje čestitke školi, učenicima i nastavnicima.

 

Stjepan Mesić

bivši Predsjednik Republike Hrvatske

Danas ću sigurno imati uspješan dan, jer svaki zdravi dan počinje sa zdravim doručkom. Sjajna ideja ravnatelja, nastavnika i učenika Ugostiteljske škole Opatija putokaz je za sve kako treba izgledati kvalitetna škola 21. stoljeća. Inovacije, poduzetništvo i znanje svih iz ove škole garancija su da ugostiteljstvo i turizam ove regije i cijele Hrvatske imaju odličnu budućnost. Čestitam od srca.....

doc.dr.sc. Željko Jovanović

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH

http://www.vojko-obersnel.com/assets/images/lista/Zeljko-Jovanovic-tn.jpg

Ovo nije samo hvale vrijedan projekt, nije samo obrok koji pokazuje znanja i vještine učenika ove škole - ovo je putokaz znanja, dobre volje i vizije... Uživao sam u svakom jelu. Sve pohvale i najljepše želje za daljnji uspjeh ovog projekta i škole...

Tihomir Jakovina

Ministar poljoprivrede RH

Čestitke na kreativnom, inovativnom i poduzetničkom pristupu obrazovnom procesu. Zaista mi je bilo ugodno iznenađenje!!! Puno uspjeha u daljnjem radu!

Veljko Ostojić

bivši ministar turizma RH

U svakoj školi se može čuti i vidjeti nešto lijepo i novo, a u ovoj se vidi više od toga. Rezultat je to napornog i izvrsnog rada ravnatelja i njegovog tima.

Neka tako i ostane.

prof.dr.sc. Vidoje Vujić

bivši župan

Primorsko-goranske županije

 

Hvala lijepa na Vašem pozivu. Prije svega želim i učenicima i rukovodstvu Vaše škole puno sreće u postizanju visokog stupnja stručnosti Vaših učenika.U ovim izuzetno kompetitivnim vremenima, važno je pružati turistima najbolju moguću uslugu po što povoljnijim cijenama. Vaš centar izvrsnosti pruža učenicima priliku da svojim stečenim znanjem i vještinama konkurira i u inozemstvu.

Paul Vandoren

Ambasador - šef delegacije EU

 

Bila mi je uistinu velika čast i zadovoljstvo družiti se s vama! Hvala vam na pozivu i do skorog viđenja. Voli vas vaš Toni Cetinski.

 

Zahvaljujem vam na pozivu gdje su za istim stolom bili sport, turizam i ugostiteljstvo. Svim učesnicima i organizatorima želim puno uspjeha, a učenicima bih poželio sve najbolje u njihovom životu i budućem poslu. S poštovanjem Samir Barač

 

U ime stožera hrvatske nogometne reprezentacije, naših igrača i HNS-a, želim vam da i ubuduće silno doprinosite razvoju ugostiteljstva i gastronomije u vašoj regiji koja je nesumnjivo perjanica Hrvatske u svojoj djelatnosti.

Igor Štimac

bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije

 

Bio je to doručak za sva čula. Odličan desert, a i predjelo.

A i ono između je bilo ukusno. Hvala vam.

Mile Kekin

frontman grupe Hladno pivo

 

Blagdansko i obiteljsko drugovanje uz duhovnu obnovu i molitve te nastavljeno uz raspoloženi doručak u Ugostiteljskoj školi Opatija. Zahvalan sam vodstvu škole za ovu prigodu gdje se produbljuje vjera i ljubav. Bog neka svojim blagoslovom neprestano bdije nad ovom školom da uz stručnu i ljudsku pomoć profesora i djelatnika odavde u život pođu generacije mladih ljudi spremnih na služenje i dobrotu. Mir i dobro!

fra Zvjezdan Linić

fra Zvjezdan Linić

 
 > Nastavak obrazovanja
CMS za škole logo
Ugostiteljska škola Opatija / Kumičićeva 14, HR-51410 Opatija / ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr / ured@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju