preskoči na sadržaj

Ugostiteljska škola Opatija

Pravilnik o nastavku obrazovanja

U PRILOŽENIM  DOKUMENTIMA PRATITE NOVOSTI VEZANE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99
Tel/fax: 051/718-520; 711-154
e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
OIB: 82328508097
Opatija, 22. kolovoza 2018. godine    


OBAVIJEST UČENICIMA
UPISANIM U NASTAVAK OBRAZOVANJA

Obavještavaju se učenici upisani u nastavak obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. i 2018./2019. da kreću s redovitom nastavom u redovitom razrednom odjelu 3. rujna 2018. godine te se na taj datum pozivaju u 10,00 sati u učionice broj 13 i 14.
Učenici upisani u nastavak obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. dužni su osobno preuzeti rješenja o nastavku obrazovanja u tajništvu škole.

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2018./2019.

 

MJESEC

DATUM PRIJAVE

TERMINI POLAGANJA

RUJAN

do 7.9.2018.

10. – 14.9.2018.

do 21.9.2018.

24. – 28.9.2018.

LISTOPAD

do 5.10.2018.

9. – 12.10.2018.

do 19.10.2018.

22. – 26.10.2018.

STUDENI

do 9.11.2018.

12. - 16.11.2018.

do 23.11.2018.

26. – 30.11.2018.

PROSINAC

do 7.12.2018.

10. – 14.12.2018.

SIJEČANJ

do 18.1.2019.

21. – 25.1.2019.

VELJAČA

do 1.2.2019.

4. – 8.2.2019.

do 15.2.2019.

18. – 22.2.2019.

OŽUJAK

do 1.3.2019.

4. – 8.3.2019.

do 15.3.2019.

18. – 29.3.2019.

 

 

Napomena:               

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja.

Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

U vrijeme konzultacija, učenici kontaktiraju nastavnike radi dogovora o polaganju ispita.

Prijavnice za ispite nalaze u produžetku teksta.

 

Termini konzultacija 2018./2019.

 

 – NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nastavnik

Predmeti

Vrijeme

Mjesto

Pranjić Ines

(za 4.b razred)

Hrvatski jezik

Njemački jezik (II. strani jezik)

Utorkom 3.sat,

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Mikinac Ljiljana

Kuharstvo sa slastičarstvom (teorija) samo dio slastičarstvo

Srijedom 12:00

Kabinet kuharstva 2

Miljević Aleksandra

Statistika

Gospodarsko pravo

Praktična nastava (4.a)

Ponedjeljkom 3. sat,

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Šarić Ivana

Praktična nastava (4.b)

Knjigovodstvo

Četvrtkom 9,30

Ured voditelja praktične nastave

Ljubičić Dajana

Poslovno dopisivanje

Petkom 4.sat

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Pađen Marko

Kuharstvo sa slastičarstvom  - vježbe

Četvrtkom u 13:15

Kabinet kuharstva 2

Lozančić Mario

(za 4.b razred)

Engleski jezik (I. strani jezik)

Petkom 3. Sat

A smjena

Učionica 1, Gorovo

Valenta Danijela

(za 4.b razred)

Francuski jezik (II. strani jezik)

Utorkom 4.sat

B smjena

Zbornica Kumičićeva

Lazić Ivona

(za 4.b razred)

Ugostiteljsko posluživanje - vježbe

Petkom u 13:00 sati

Kabinet posluživanja

Ribarić Jelena

Turistički zemljopis

Ponedjeljkom 4. sat

A smjena

Zbornica Kumičićeva

Vucelić Andrea

Poslovna psihologija s komunikacijom

Utorkom u 9,40 kada je B smjena ujutro

Zbornica Kumičićeva

Mešter Jasminka

(za 4.a razred)

Engleski jezik (I. strani jezik)

Srijeda 6.sat

A smjena

Zbornica Kumičićeva

Hranuelli Jezidžić Suzana

(za 4.a razred)

Talijanski jezik (II. strani jezik)

Srijedom u 9,30 sati

Kada je A smjena ujutro

Zbornica Kumičićeva

Krešimir Brnin

(za 4.a razred)

Ugostiteljsko posluživanje - vježbe

Ponedjeljkom u 19:00

Kabinet posluživanja

Grandić Ivana

(za 4.a razred)

Hrvatski jezik

Utorkom 2. Sat

B smjena

Zbornica Gorovo ili uč. 3

 

 

 

 

 

RAZLIKOVNI ISPITI

U privitku se nalazi popis razlikovnih ispita, literatura, vrijeme konzultacija i ispita koji se moraju položiti. Još jednom napominjemo da je krajnji rok polaganja ispita 31.8.2018. Zapisnici i evidencija o polaganju razlikovnih ispita se nalaze kod pedagoga škole.

S obzirom da je nastava organizirana u dvije smjene one se izmjenjuju svaki tjedan!

 

ROKOVI PRIJAVE I POLAGANJA ISPITA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA 2017./2018.

 

 

MJESEC

DATUM PRIJAVE

DATUMI POLAGANJA

 

   

                  RUJAN

                   DO 25.9.                 26.9. - 29.9.

LISTOPAD

DO 23.10.

26.10. - 31.10.

STUDENI

DO 21.11.

23.11. - 30.11.

PROSINAC

DO 14.12.

18 .12  -  22.12.

SIJEČANJ

DO 20.1.

23.1.  -  29.1.

VELJAČA

DO 20.2.

22.2.  -  28.2.

OŽUJAK

DO 23.3.

27.3.  -  30.3.

TRAVANJ

DO 11.4.

25.4.  -  30.4.

SVIBANJ

DO 23.5.

24.5.  -  30.5.

LIPANJ

DO 7.6.

19.6.  -  26.6.

SRPANJ

DO 29.6.

4.7.  -   10.7.

KOLOVOZ

  DO 7.7.

23.8.  -  31.8.

 

Napomena:

               

Učenici su dužni prijaviti ispite u skladu s uputama iz Rješenja. Ispit se može odjaviti  kod voditeljice  barem tri dana prije od datuma polaganja ispita (ako učenik ne izađe na prijavljeni ispit i ne odjavi ga pravovremeno smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok)

Prijavnice za ispite nalaze u produžetku teksta.

OBAVIJESTI

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2015./2016.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika.

Uvjeti:

završeno trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja:

konobar, kuhar, slastičar -najranije dvije godine prije podnošenja molbe;

opći uspjeh svakog završenog razreda srednje škole najmanje 3,5 (vrlo dobar);
opći uspjeh na obrani završnog rada najmanje 3,5 (vrlo dobar);

Molbi je potrebno priložiti preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završnom radu.

Molbu, koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt, poslati do 29. rujna 2015. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, Nastavničko vijeće će utvrditi razlikovne, odnosno dopunske ispite te način i rokove njihova polaganja.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuju se rokovi u kojima učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

KLASA:         602-03/15-01/69

URBROJ:       2156-23/UG-01-15-1

Opatija,           15. rujna 2015. godine.

 

Sukladno čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13), ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija objavljuje za školsku godinu 2014/2015.

P  O  Z  I  V

za nastavak obrazovanja

u redovnom sustavu školovanja za zanimanje Turističko – hotelijerski komercijalist.

Molbu za nastavak obrazovanja može u pisanom obliku podnijeti punoljetni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, a koji su završili trogodišnje strukovno obrazovanje  srodnih zanimanja: konobar, kuhar, slastičar. Molbi je potrebno priložiti preslike svjedodžbi o završenim razredima srednje škole, kao i presliku svjedodžbe o završnom radu. Molbu za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik koji je trogodišnje strukovno obrazovanje završio najranije  godinu dana prije podnošenja molbe.

Rečenu molbu (koja uz sam tekst mora sadržavati adresu i telefonski broj za kontakt) poslati do 26. rujna 2014. godine na adresu: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA“.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Nakon što Škola zaprimi zahtjeve učenika ili roditelja/skrbnika, Nastavničko vijeće škole razmotrit će svaki zahtjev zasebno, te će donijeti odluku o mogućnosti nastavka školovanja za svakog pojedinog učenika.

Da bi učenik mogao ostvariti pravo nastavka školovanja u statusu redovitog učenika, Nastavničko vijeće će utvrditi razlikovne, odnosno dopunske ispite te način i rokove njihova polaganja.

Temeljem odluke Nastavničkog vijeća, ravnateljica škole donijet će rješenje kojim se odobrava, odbija ili odbacuje nastavak školovanja za svakog pojedinog učenika. U rješenju kojim ravnateljica odobrava učeniku nastavak obrazovanja propisuju se rokovi u kojima učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge bitne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

 

U Opatiji, 12. rujna 2014. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

PRAKTIČNA NASTAVA

Prije početka obavljanja praktične nastave u objektu, dužni ste s poslodavcem potpisati UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE. Ugovor isprintan u tri primjerka, ovjerite pečatom i potpisom poslodavca i roditelja, zatim ga donesite u školu voditeljici praktične nastave kako bi ga potpisao ravnatelj.

Molimo učenike da ne započinju s obavljanjem praktične nastave bez ugovora!

Oglasna ploča
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Profesor(ica) godine

MIRA RAŠIĆ, profesor njemačkog jezika

 
Učenik(ca) godine

DORA BOLKOVAC, 3.E

 
Korisni linkovi

Učenički dom Lovran

   

Katalog knjižnice 

 

 

 
Rječnici
 
Linkovi
 
Najava

 

 

 

 

 
Ravnateljica

Aktivnosti škole i učeničke zadruge Ugići u novoj školskoj 2018/19. godini....na pragu 90 godina postojanja!                       

5.9.2018.-   u goste su nam stigli učenici i nastavnici iz portugalskog grada Coimbra koji su zajedno sa nama bili učesnici e Twinning projekta. Velike zasluge za projekt idu nastavniku Nosiću Bilo je to jedno prekrasno druženje uz prigodan domjenak koji su pripremili naši učenici.

7.9.2018.- Porto etno u Rijeci, spoj glazbe i kuhinje sve u sklopu projekta Evropski grad kulture 2020.Svi naši učenici,osim prvih razreda i nastavnici učestvovali u ovom velikom događanju.

13.9.2018.- učenička zadruga Ugići imala domjenak u prostorima psihijatrije

 27.9. - 30.9.2018.- ugostila je 12 škola učesnica i preko 100 učenika i profesora, iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Učenici naše škole A. Iskra, E. Bahorić i L. Harkanovac - sa svojim mentorima M. Žibert i J. Visković okitili su se zlatnom medaljom u natjecateljskoj disciplini :"Nacionalno jelo po izboru od pastrve i restoranski desert"!
Drugu u nizu zlatnu medalju uz podršku svog mentora nastavnika K. Brnina osvojili su učenici R. Dubrović, A. Abazza i E. Lefler u disciplinama: "Postavljanje kuvera za svečani ručak" i "Flambiranje jela pred gostom"!
Srebrnu medalju osvojili su učenici I. Kiđemet, N. Saršon i A. Vlašić sa mentoricom M. Šimunić u disciplini "Turistički aranžman". 

29.9. 2018. - Ugostiteljska škola Opatija je volontirala ispred trgovačkog lanca Interspar u Tower centru za Socijalnu samoposlugu.
Dvanaest učenika i tri nastavnice škole od 9 do 21 sat su volontiranjem dali svoj doprinos u prikupljanju i sortiranju hrane koja će završiti u najsiromašnijim obiteljima našega grada. Ponosni smo na naše djelatnike i učenike i drago nam je što smo mogli biti dio ovog velikog srca koje kuca za najsiromašnije i najpotrebitije sugrađane.

 

3.10.2018.-Naši učenici i nastavnici članovi učeničke zadruge Ugići organizirali su domjenak povodom izložbe "Kako čitati prostorni plan" u sklopu 25 godišnjice PGŽ-a!

5.10.2018.- Danas na Svjetski dan učitelja naša je škola dobila Županijsku nagradu kao najbolja odgojno-obrazovna ustanova srednjih škola PGŽ-a za djelovanje u protekle četiri godine.

Naši učenici i nastavnici članovi učeničke zadruge Ugići odradili su svečani domjenak kao i uvijek na visokoj razini. 
Nagrađeni su najuspješniji odgojno-obrazovni djelatnici i odgojno obrazovne ustanove.
Tri ustanove i šest djelatnika nagradila je Primorsko-goranska županija povodom Svjetskog dana učitelja u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja.

8.-12.10.2018. Okrugli stol o projektu "Razmjena iskustva je ključ uspjeha ' održani su u srednjoj ekonomskoj školi" Svetozar Miletić " Novi Sad i Ekonomsko trgovačkoj školi Smederevo nakon završene prve godine provedbe projekta. Milenij hoteli zaslužnim učenicima podijelili prigodne poklone.

Sastanak je održan i u Ugostiteljskoj školi Beograd.

 10.10.2018.-u  Ugostiteljskoj školi Opatija održan je 9. Okrugli stol knjižničara Republike Hrvatske a u hotelu Ambasador 43.skupština HKDU-a. Velike zasluge za organizaciju okruglog stola pripadaju članici organizacijskog odbora knjižničara našoj knjižničarki Miri Matan

16.10.2018.- Učenici učeničke zadruge "Ugići" sa mentorom na domjenku u Guvernerovoj palači u Rijeci!

17.10.2018.- danas smo proslavili 89-ti rođendan naše škole. Obilježili smo ga sa mnogobrojnim radionicama gdje su naši učenici i nastavnici pokazali sve svoje skrivene talente. Imali smo i malu priredbu uz super voditelje, prekrasnu pjesmu, izvrstan dramski program u izvođenju naših talentiranih učenika koje je pripremila D. Lj. Najljepši dio dana bila je dodijela zvjezdice našoj učenici generacije 2017/18. slastičarki Dori. Dok je zvijezda dodjeljena našem bivšem učeniku Goranu Todoranoviću koji 1994. god. završio našu školu smjer konobar a danas je uspješan direktor hotela 4 Opatijska cvijeta i daje izuzetan doprinos u unapređivanju struke te pomaže školi da odgaja kvalitetan kadar za potrebe suvremenog turizma. Proveli smo uz uz odličan domjenak predivan dan u prekrasnoj školi! 

19.10.2018.- sunčan i neobično topao petak, savršen dan za frankofono druženje. Projekt Frankomanija je u našoj školi okupio učenike i profesore srednjih škola PGŽ-e, u kojima se uči francuski jezik. Možemo ponosno reći da smo uspjeli privući obožavatelje francuskog jezika u Opatiju. Podnevno druženje se sastojalo od traženja skrivenog poklona po gradu prema uputama na francuskom jeziku. Na svom itineraru svaka grupa je morala izvršiti slatke zadatke te rezultate kasnije izložiti na zajedničkom sastanku u školi. Svaka grupa je na kraju svog puta pronašla poklon – suvenir za sjećanje na Frankomaniju 2018. Ideja projekta je popularizirati francuski jezik, pokazati da je tu, da postoji, da je važan. Hvala UO za odgoj i obrazovanje što je to prepoznao. Merci à tous tous les participants 

 
Novosti iz CARNeta
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
 
Forum
 
Preporuka naših učenika

     

 
 
Mala škola bontona

Lijepo ponašanje je jedan od osnovnih dijelova bontona. To je idealna prilika da muškarac pokaže sve lijepe manire koje posjeduje, a da žena zablista svojom elegancijom i otmjenošću. Bez obzira da li se radi o prestižnom, skupom restoranu, pizzeriji, konobi ili gradskoj kavani, plaži, domu maniri jednog gospodina i jedne dame su uvijek isti.

MOLIM, IZVOLI, HVALA OPROSTI

Kako u većini životnih situacija, tako i u restoranu, pristojno ponašanje, ljubazno ophođenje prema ljudima i nasmiješeno lice otvaraju sva vrata. 

Nepotrebno je ulaziti u preveliku priču sa konobarima, saslušajte što vam preporučuju, a ako su vam takvi detalji suvišni, onda ih prekinite ljubaznim tonom. Slobodno postavite pitanja o hrani ili piću, a konobari bi trebali biti dobro upućeni u sastojke i način pripreme.

Na kraju im zahvalite na usluzi i istaknite ako vam se neko jelo posebno svidjelo. Kažite konobaru da prenese kuharu vaše komplimente, onda će svi biti zadovoljni.

U svim prilikama u kojima se nađete, ne zaboravite na četiri čarobne riječi MOLIM, HVALA, IZVOLI i OPROSTI - to je način da lijepo zaokružite ugodan boravak u restoranu.

 
Iz knjige dojmova...

 

Ugostiteljska škola Opatija ostvarila je odlične rezultate i doprinijela razvoju ugostiteljstva i turizma. Čestitam nastavnicima i učenicima na uspjesima.

Danas sam i sam imao priliku uvjeriti se u kvalitetu rada škole. Siguran sam da će škola nastaviti s uspješnim radom.

 

prof.dr.sc. Ivo Josipović

bivši Predsjednik RH

 

Sve moje čestitke školi, učenicima i nastavnicima.

 

Stjepan Mesić

bivši Predsjednik Republike Hrvatske

 

Ovo nije samo hvale vrijedan projekt, nije samo obrok koji pokazuje znanja i vještine učenika ove škole - ovo je putokaz znanja, dobre volje i vizije... Uživao sam u svakom jelu. Sve pohvale i najljepše želje za daljnji uspjeh ovog projekta i škole...

Tihomir Jakovina

bivši Ministar poljoprivrede RH

Čestitke na kreativnom, inovativnom i poduzetničkom pristupu obrazovnom procesu. Zaista mi je bilo ugodno iznenađenje!!! Puno uspjeha u daljnjem radu!

Veljko Ostojić

bivši ministar turizma RH

U svakoj školi se može čuti i vidjeti nešto lijepo i novo, a u ovoj se vidi više od toga. Rezultat je to napornog i izvrsnog rada ravnatelja i njegovog tima.

Neka tako i ostane.

prof.dr.sc. Vidoje Vujić

 

Hvala lijepa na Vašem pozivu. Prije svega želim i učenicima i rukovodstvu Vaše škole puno sreće u postizanju visokog stupnja stručnosti Vaših učenika.U ovim izuzetno kompetitivnim vremenima, važno je pružati turistima najbolju moguću uslugu po što povoljnijim cijenama. Vaš centar izvrsnosti pruža učenicima priliku da svojim stečenim znanjem i vještinama konkurira i u inozemstvu.

Paul Vandoren

Ambasador - šef delegacije EU

 

Bila mi je uistinu velika čast i zadovoljstvo družiti se s vama! Hvala vam na pozivu i do skorog viđenja. Voli vas vaš Toni Cetinski.

 

Zahvaljujem vam na pozivu gdje su za istim stolom bili sport, turizam i ugostiteljstvo. Svim učesnicima i organizatorima želim puno uspjeha, a učenicima bih poželio sve najbolje u njihovom životu i budućem poslu. S poštovanjem Samir Barač

 

U ime stožera hrvatske nogometne reprezentacije, naših igrača i HNS-a, želim vam da i ubuduće silno doprinosite razvoju ugostiteljstva i gastronomije u vašoj regiji koja je nesumnjivo perjanica Hrvatske u svojoj djelatnosti.

Igor Štimac

bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije

 

Bio je to doručak za sva čula. Odličan desert, a i predjelo.

A i ono između je bilo ukusno. Hvala vam.

Mile Kekin

frontman grupe Hladno pivo

 

Blagdansko i obiteljsko drugovanje uz duhovnu obnovu i molitve te nastavljeno uz raspoloženi doručak u Ugostiteljskoj školi Opatija. Zahvalan sam vodstvu škole za ovu prigodu gdje se produbljuje vjera i ljubav. Bog neka svojim blagoslovom neprestano bdije nad ovom školom da uz stručnu i ljudsku pomoć profesora i djelatnika odavde u život pođu generacije mladih ljudi spremnih na služenje i dobrotu. Mir i dobro!

fra Zvjezdan Linić

fra Zvjezdan Linić

 
 > Nastavak obrazovanja
CMS za škole logo
Ugostiteljska škola Opatija / Kumičićeva 14, HR-51410 Opatija / ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr / ured@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju