2020-02-04 12:52:40

PONUDA ZA MATURALNO PUTOVANJE
Maturalno putovanje za učenike 3b, 3c, 3d, 3e i 4a
23.1.2020. bilo je otvaranje koverti a 29.1.2020. održan je roditeljski sastanak za odabir ponude.
odabrane ponuda za daljnje razmatranje u smislu predstavljanja ponuda na roditeljskom sastanku su:
1.Turistička agencija Via
2.Turistička agencija Speranza
 
 

Ugostiteljska škola Opatija