2020-04-07 19:54:20

Sjednica NV-a -online
 
O B A V I J E S T

 9.SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽAT 

ĆE SE U ČETVRTAK, 9. TRAVNJA 2020. GODINE

U   12,00   SATI  U  VIRTUALNOJ UČIONICI TEAMS-a

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nastavničkog vijeća održane 13.ožujka 2020.godine,
  2. Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za profesore, ali dijelom za roditelje/staratelje i učenike,
  3. Praktična nastava –  osvrt  na realizaciju fonda sati kod završnih razreda
  4. Prijava izradbe i obrane završnog rada u ljetnom roku online- informacija
  5. Razlikovni ispiti – osvrt,
  6. Zamolbe,
  7.  Razno (rezultati ankete provedene sa roditeljima i nastavnicima te razmišljanja učenika o online nastavi).                                                    
U Opatiji, 6. 4. 2020.                                            Ravnateljica :
                                                                                 Sibila Roth,mag.cin

Ugostiteljska škola Opatija