2020-10-26 14:28:36

Podrška epidemiolozima i školskim liječnicima u kontaktiranju roditelja djece koja trebaju ići u karantenu/samoizolaciju

Poštovani roditelji,

u slučaju zaraze Vaše djece Covidom 19 imate upute za postupanje u privitku.

                                                                                                    Ravnateljica:    

                                                                                          Sibila Roth,mag.cin


Ugostiteljska škola Opatija