2021-01-27 13:51:23

Odluka PGŽ-e

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž upa n

KLASA: 053-02/21-01117

URBROJ: 2170/1-05/5-21-5

Rijeka, 27. siječnja 2021. godine

Temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije (KLASA: 810-05/21-0211; URBROJ: 2170/1-01-03/2-21-6 od 26. veljače 2021. godine), prijedloga ravnatelja srednjih škola kojim je Primorsko-goranska županija osnivač i Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. siječnja 2021. godine, donio

ODLUKU

o provedbi nastave prema Modelu C (nastava na daljinu) za učenike srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač

Članak 1.

Donosi se Odluka o provedbi nastave prema Modelu C (nastava na daljinu) za učenike srednjih škola, izuzev učenika završnih razreda strukovnih škola i maturanata, kao i učenika koji su obvezni obavljati stručnu praksu u školama i kod poslodavaca te učenika umjetničkih škola (individualna nastava), a koji će provoditi nastavu prema Modelu A (nastava u školi).

Članak 2.

Ova Odluka odnosi se na razdoblje od 01. do 12. veljače 2021. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


Ugostiteljska škola Opatija